W 2010 roku ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od tamtego czasu bezustannie dbam o rozwój swoich umiejętności zawodowych.
Uczestniczę w licznych szkoleniach i kursach, a przede wszystkim regularnie pracuję z osobami poszukującymi wsparcia i pomocy oraz chcącymi lepiej poznawać czy rozumieć siebie.

Poza dyplomem psychologa uzyskałam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jestem uczestnikiem czteroletniego szkolenia w Profesjonalnej Szkole PsychoterapiiInstytutu Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie, a także - w trakcie uzyskiwania specjalizacji z zakresu psychologii klinicznejw Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pracy terapeutycznej wykorzystuję podejście integracyjne, które uwzględnia założenia różnych szkół psychoterapii oraz pozwala na używanie najcenniejszych technik i metod. Dzięki temu znacznie łatwiej dobierać mi działania pomocowe odpowiednio dostosowane do indywidualnych potrzeb moich Pacjentów.

Ponadto, kieruję się w pracy najwyższymi standardami etyki zawodowej (Kodeks Etyczno - Zawodowy PsychologaKodeks Etyczny PsychoterapeutyKodeks Etyczno - Zawodowy Terapeuty Uzależnień) a prowadzoną przez siebie psychoterapię poddaję regularnej superwizji (tzn. konsultuję się ze specjalistami mającymi wieloletnie doświadczenie).

Prywatnie uwielbiam słońce i ocean, konie i narty, Szymborską i Baczyńskiego. Gdy to tylko możliwe - "łapię chwile ulotne", bo jutro nie nadchodzi nigdy (...w końcu zawsze jest dzisiaj).